กลับมาอีกครั้งกับโครงการคูปองยกระดับผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมฉายรังสี SMEs FREE 20,000 บาท

กลับมาอีกครั้งกับโครงการคูปองยกระดับผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมฉายรังสี

SMEs FREE 20,000 บาท

          จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
มีการปรับตัวพัฒนาระบบและรูปแบบในการดำเนินงาน และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อการแข่งขันในตลาดโลก  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  หรือ “สทน.” สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ มีนโยบายส่งเสริมให้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ด้านการฉายรังสีมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจของไทยสามารถพัฒนาและแข่งขันได้ในระดับโลก จึงริเริ่มโครงการขึ้นมาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ

โครงการคูปองยกระดับผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมฉายรังสี หรือ เรียกสั้นๆว่า “SMEs FREE 20,000” สทน.ตั้งโครงการนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้ง่ายขึ้น โดยผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาในการผลิตหรือต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่สมัครเข้าโครงการจะได้รับคำปรึกษาแนะนำและสามารถนำผลิตภัณฑ์มาทดลองฉายรังสีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนของโครงการเริ่มจาก ผู้ประกอบการที่สนใจจะนำผลิตภัณฑ์มาฉายรังสี สมัครเข้าโครงการนี้และเมื่อผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครก็สามารถนำผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์และทดลองฉายรังสีโดยนักวิจัยของสทน.จะเป็นผู้ดูแลการวิจัยและสรุปผลการวิจัยให้ผู้ประกอบการต่อไป โดยสทน.ออกค่าใช้จ่ายตั้งแต่ค่าขนส่งผลิตภัณฑ์มาทดลอง ค่าฉายรังสีรวมถึงค่าดำเนินการทดลองต่างๆ ผู้ประกอบการจะได้รับผลการทดลองจากสทน.ต่อไป เมื่อผู้ประกอบการต้องการนำผลิตภัณฑ์มาฉายรังสีในปริมาณมาก ก็สามารถนำผลการทดลองนี้มาใช้อ้างอิงได้ ไม่ต้องทดลองอีกต่อไป

สำหรับผู้สนใจที่ยังไม่มีความรู้เรื่องการฉายรังสี ทางโครงการฯ ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องการฉายรังสี ด้วยระบบ Video Conference หรือระบบ Online  ในหัวข้อ “อบรมฉายรังสีเพื่อยืดอายุอาหารและสมุนไพร” ในวันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564  ตั้งแต่เวลา  09.00 – 12.00 น. โดย รศ. ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน  โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

·       การบรรยายเรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการฉายรังสี

·       การดำเนินงาน โครงการคูปองยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมฉายรังสีและ Logistic เพื่อผู้ประกอบการ

·       กิจกรรมเสวนาของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้านอาหารฉายรังสี

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอบถาม ปรึกษานักวิจัยของสทน.ได้ตลอดกิจกรรม

 
ช่องทางการอบรมออนไลน์  https://www.facebook.com/thai.nuclear

 

ช่องการการรับสมัคร

ใบสมัครโครงการ

https://zfrmz.com/hS8fwcQv4lc4lkXYnpqL

Link ดาวโหลดใบสมัครโครงการ

https://drive.google.com/file/d/1oyYxH4jWc9VhOOE5I6tBwZC98P-7e-aQ/view?usp=sharing
ส่งใบสมัครกลับมาที่

คุณมงคล ดีศิลป์แพทย์  โครงการ SME สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email : mongkold@tint.or.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์  085-487 4009

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้