VIRTUAL CONFERENCE WEBINAR

MPG พัฒนาระบบการประชุมออนไลน์ รูปแบบ Virtual Conference เพื่อรองรับพฤติกรรมและสถานการณ์ ที่ต้องปรับเปลี่ยนในยุค New Normal ให้ตอบสนองกับความต้องการและภารกิจของลูกค้า แบบ 360 องศา ทั้งรูปแบบ Offline และ Online
Powered by MakeWebEasy.com