Online Business Matching

เสริมแกร่ง ทัพผู้ประกอบการไทยคุณภาพแน่น ๆ

ในการงาน Thai - Viet Online Business Matching in Thai Brands & Design Service Industry 2020

เตรียมพร้อมยกระดับสู่การจัดงาน MATCHING คุณภาพ ครบวงจร ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ


Organizer : MEDIA POINT Group

#กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
#กระทรวงพาณิชย์ #moc
#onlinebusinessmatching
#ditp #mpg #matching
#MediaPointGroup
#thailand #vietnam

Powered by MakeWebEasy.com